"shed some light" — Słownik kolokacji angielskich

shed some light kolokacja
Popularniejsza odmiana: shed light
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzucaj jakieś światło
  1. shed czasownik + light rzeczownik
    Silna kolokacja

    Nothing he had seen here shed any light on his problems.

    Podobne kolokacje:

podobne do "shed some light" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shed some light" po angielsku

czasownik
idiom

powered by  eTutor logo