Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"shed several pounds" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzuć kilka funtów
  1. shed czasownik + pound rzeczownik
    Silna kolokacja

    Most of us want to shed pounds now or feel better today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo