PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"light" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

light rzeczownik

rzeczownik + light
Kolokacji: 184
traffic light • morning light • Christmas light • lantern light • laser light • afternoon light • neon light • strobe light • warning light • ...
light + czasownik
Kolokacji: 224
light comes • light flashes • light shines • light dims • light flickers • light illuminates • light burns • light falls • light appears • ...
czasownik + light
Kolokacji: 138
shed light • flash lights • reflect light • absorb light • throw light • make light • bring light • produce light • feel light • install lights • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
1. shed light = rzucać światło (ułatwiać zrozumienie) shed light
  • Nothing he had seen here shed any light on his problems.
  • Maybe one of them could shed some light on her situation.
  • Perhaps I can help shed some light on your question.
  • She also shed some light on her approach to the law.
  • "Perhaps you might be able to shed some light on the problem?"
  • A new study may shed some light on the best course.
  • In each case, a director shed new light on a problem play.
  • Maybe one of them could shed light on what had happened four years ago.
  • But these don't shed very much light on the case.
  • When you're very near it will shed a green light.
4. absorb light = absorbuj światło absorb light
7. bring light = przynieś światło bring light
8. produce light = wytwórz światło produce light
9. feel light = poczuj światło feel light
10. install lights = zainstaluj światła install lights
11. provide light = dostarcz światło provide light
12. use light = wykorzystanie światło use light
13. get light = mieć światło get light
14. see in a light = zobacz w świetle see in a light
15. need light = potrzeba światło need light
16. allow light = pozwól światłu allow light
17. put in a light = załóż światło put in a light
18. expose to light = narażaj się na światło expose to light
19. show in a light = widowisko w świetle show in a light
20. hold up to the light = przysuń bliżej światła hold up to the light
22. bathe in light = kąpiel w świetle bathe in light
23. include lights = obejmuj światła include lights
24. focus light = nacisk światło focus light
25. flood with light = powódź ze światłem flood with light
26. shine with a light = połysk ze światłem shine with a light
27. bring to light = wydobądź na światło dzienne bring to light
28. come to light = wychodzić na jaw come to light
30. let light = pozwolić światło let light
31. catch the light = zalśnić, zabłysnąć, zaiskrzyć się w świetle catch the light
32. see the light = zdać sobie sprawę, że coś jest prawdziwe see the light
36. watch the lights = przyjrzyj się światła watch the lights
37. block the light = zasłaniaj światło block the light
38. receive light = otrzymuj światło receive light
39. leave the lights = zostaw światła leave the lights
40. call light = rozmowa telefoniczna światło call light
41. let in light = przepuść światło let in light
42. show a light = pokaż światło show a light
44. hide one's light = ukrywać się czyjś światło hide one's light
45. hold the light = zawieraj światło hold the light
46. scatter light = rozrzut światło scatter light
48. admit light = uznaj światło admit light
49. light with a light = światło ze światłem light with a light
50. light set = zbiór światła light set
51. move lights = światła ruchu move lights
52. create light = stwórz światło create light
53. present in a light = obecny w świetle present in a light
54. light is extinguished = światło jest zgaszone light is extinguished
55. light is dimmed = światło jest przygaszone light is dimmed
przymiotnik + light
Kolokacji: 388
red light • bright light • green light • dim light • white light • blue light • yellow light • natural light • electric light • soft light • ...
przyimek + light
Kolokacji: 28
of light • without lights • to light • with light • for light • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.