"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed czasownik

shed + rzeczownik
Kolokacji: 37
shed light • shed tears • shed blood • shed several pounds • shed one's skin • shed one's image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. shed light = rzucać światło (ułatwiać zrozumienie) shed light
  • Nothing he had seen here shed any light on his problems.
  • In each case, a director shed new light on a problem play.
  • Maybe one of them could shed light on what had happened four years ago.
  • But these don't shed very much light on the case.
  • Maybe one of them could shed some light on her situation.
  • Perhaps I can help shed some light on your question.
  • She also shed some light on her approach to the law.
  • "Perhaps you might be able to shed some light on the problem?"
  • A new study may shed some light on the best course.
  • Even if you went to the police now, your story doesn't shed any light on who did it.
2. shed tears = wylewać łzy, ronić łzy shed tears
5. shed one's skin = zrzucać czyjś skóra shed one's skin
6. shed one's image = zrzucać czyjś obraz shed one's image
7. shed several jobs = pozbądź się kilku prac shed several jobs
8. shed one's clothes = zrzucać czyjś ubranie shed one's clothes
9. shed weight = zrzucona waga shed weight
czasownik + shed
Kolokacji: 3
try to shed • begin shedding • start shedding
shed + przyimek
Kolokacji: 19
shed on • shed at • shed for • shed in • shed to • ...
shed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
shed light • quickly shed • finally shed • gradually shed • naturally shed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.