ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shed clothes" — Słownik kolokacji angielskich

shed clothes kolokacja
Popularniejsza odmiana: shed one's clothes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucone ubranie
  1. shed czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So that in the end many shed their clothes, but all walked into the water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo