"shed jobs" — Słownik kolokacji angielskich

shed jobs kolokacja
Popularniejsza odmiana: shed several jobs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się prace
  1. shed czasownik + job rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But when small ones shed jobs, it is often because they go out of business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo