"shed weight" — Słownik kolokacji angielskich

shed weight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucona waga
  1. shed czasownik + weight rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Shed extra weight to improve blood flow and ease pressure on your veins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo