ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shed one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

shed one's clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać czyjś ubranie
  1. shed czasownik + clothes rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So that in the end many shed their clothes, but all walked into the water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo