"shed several jobs" — Słownik kolokacji angielskich

shed several jobs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbądź się kilku prac
  1. shed czasownik + job rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But when small ones shed jobs, it is often because they go out of business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo