"gradually shed" — Słownik kolokacji angielskich

gradually shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo zrzuć
  1. shed czasownik + gradually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But over the years it gradually shed its religious affiliation and became a secular institution, as did the other Ivies.

powered by  eTutor logo