"shed from" — Słownik kolokacji angielskich

shed from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać z
  1. shed czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    Two years ago he decided to shed hatred from his life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo