"slowly shed" — Słownik kolokacji angielskich

slowly shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno zrzuć
  1. shed czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The only thing more depressing than the mountain of waste on Christmas Day is the dying tree, slowly shedding needles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo