"shed heat" — Słownik kolokacji angielskich

shed heat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się gorąco
  1. shed czasownik + heat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This characteristic is thought to be a climatic adaptation to allow their bodies to shed heat more efficiently.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo