"try to shed" — Słownik kolokacji angielskich

try to shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj zrzucić
  1. try czasownik + shed czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meanwhile, Columbia was trying to shed memories of a 4-6 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo