ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. international recognition = międzynarodowe rozpoznanie international recognition
3. wide recognition = ogólne uznanie wide recognition
  • But wider recognition did finally come to him shortly before his death.
  • Holland's work with the group won wide public recognition that year.
  • He was one of the first black Americans to win wide recognition in the art world.
  • However, it was not until the 1970s that the photograph received wide recognition.
  • Since the 1980s, his works have gained wide international recognition.
  • Many international schools choose to use the British system for their wide recognition.
  • He was helpful years later, after the project received wide recognition.
  • But there is wide recognition that the Fed alone cannot make this happen.
  • She has won wide recognition as a very fine player both from critics and audiences.
  • There have been about 50 concerts since then, but they got wide recognition only in 2005.
4. public recognition = publiczne rozpoznanie public recognition
8. national recognition = krajowe rozpoznanie national recognition
9. full recognition = pełne rozpoznanie full recognition
10. federal recognition = federalne rozpoznanie federal recognition
12. great recognition = wielkie rozpoznanie great recognition
13. widespread recognition = rozpowszechnione rozpoznanie widespread recognition
15. high recognition = wysokie rozpoznanie high recognition
16. worldwide recognition = ogólnoświatowe rozpoznanie worldwide recognition
17. political recognition = polityczne rozpoznanie political recognition
18. instant recognition = natychmiastowe rozpoznanie instant recognition
19. facial recognition = rozpoznanie zabiegu kosmetycznego facial recognition
20. early recognition = wczesne uznanie early recognition
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.