"legal recognition" — Słownik kolokacji angielskich

legal recognition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawne rozpoznanie
  1. legal przymiotnik + recognition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They gained legal recognition as well a public support for their cause.

powered by  eTutor logo