"instant recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe rozpoznanie
  1. instant przymiotnik + recognition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many brands, however, are not the stuff of instant recognition.

powered by  eTutor logo