ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. international recognition = międzynarodowe rozpoznanie international recognition
3. wide recognition = ogólne uznanie wide recognition
4. public recognition = publiczne rozpoznanie public recognition
8. national recognition = krajowe rozpoznanie national recognition
9. full recognition = pełne rozpoznanie full recognition
10. federal recognition = federalne rozpoznanie federal recognition
12. great recognition = wielkie rozpoznanie great recognition
13. widespread recognition = rozpowszechnione rozpoznanie widespread recognition
15. high recognition = wysokie rozpoznanie high recognition
16. worldwide recognition = ogólnoświatowe rozpoznanie worldwide recognition
17. political recognition = polityczne rozpoznanie political recognition
18. instant recognition = natychmiastowe rozpoznanie instant recognition
  • Many brands, however, are not the stuff of instant recognition.
  • They are also counting on instant recognition with the Fairway name.
  • The voice sounded annoyed by her question, as if instant recognition was no more than its due.
  • The part, which is Barnes' most notable role, brought her instant public recognition.
  • Mention the name of the company's director, however, and there is likely to be instant recognition.
  • He said the name as though it should provoke instant recognition.
  • Her eyes were open, and guardedly she smiled an instant recognition.
  • Perhaps not, but mention 1980 to those on this team old enough to remember, and there is instant recognition.
  • The movie was a big hit and she got an instant recognition in Tamil cinema.
  • It was a sign; an identity that brought instant recognition.
19. facial recognition = rozpoznanie zabiegu kosmetycznego facial recognition
20. early recognition = wczesne uznanie early recognition
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.