"federal recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalne rozpoznanie
  1. federal przymiotnik + recognition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Beginning in the 1960s for nearly 20 years, the Band worked towards independent federal recognition.

powered by  eTutor logo