"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. international recognition = międzynarodowe rozpoznanie international recognition
3. wide recognition = ogólne uznanie wide recognition
4. public recognition = publiczne rozpoznanie public recognition
8. national recognition = krajowe rozpoznanie national recognition
9. full recognition = pełne rozpoznanie full recognition
10. federal recognition = federalne rozpoznanie federal recognition
  • Beginning in the 1960s for nearly 20 years, the Band worked towards independent federal recognition.
  • Since the 1990s, the tribe has been seeking federal recognition through an act of Congress.
  • They are recognized by the state and seeking federal recognition.
  • The lack of federal recognition reduces their access to certain programs.
  • First, though, the tribe would have to win federal recognition.
  • They have no chance of claiming Hill 57, but only want federal recognition.
  • The unit was extended federal recognition on 9 December 1946.
  • In 1997 they started the process of seeking federal recognition.
  • They have recently applied for federal recognition, a process that can take years.
  • If federal recognition does come, managing a national trail comes with its own set of problems.
12. great recognition = wielkie rozpoznanie great recognition
13. widespread recognition = rozpowszechnione rozpoznanie widespread recognition
15. high recognition = wysokie rozpoznanie high recognition
16. worldwide recognition = ogólnoświatowe rozpoznanie worldwide recognition
17. political recognition = polityczne rozpoznanie political recognition
18. instant recognition = natychmiastowe rozpoznanie instant recognition
19. facial recognition = rozpoznanie zabiegu kosmetycznego facial recognition
20. early recognition = wczesne uznanie early recognition
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.