"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. gain recognition = zdobyć uznanie gain recognition
3. achieve recognition = osiągnij uznanie achieve recognition
5. win recognition = rozpoznanie zwycięstwa win recognition
7. obtain recognition = uzyskaj rozpoznanie obtain recognition
8. secure recognition = niezagrożone rozpoznanie secure recognition
9. enjoy recognition = ciesz się uznaniem enjoy recognition
10. see recognition = zobacz rozpoznanie see recognition
12. attain recognition = osiągnij rozpoznanie attain recognition
13. find recognition = znajdź rozpoznanie find recognition
14. win in recognition = wygraj w uznaniu win in recognition
15. regain recognition = odzyskaj rozpoznanie regain recognition
16. make recognition = marki rozpoznanie make recognition
17. await recognition = czekaj na rozpoznanie await recognition
(3) seek, withdraw, request, ban
Kolokacji: 4
(4) bring, get, induct, attract
Kolokacji: 4
(6) name, appoint, rename
Kolokacji: 3
(7) award, confer, bestow
Kolokacji: 5
(11) oppose, prevent, avoid
Kolokacji: 3
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.