"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. name recognition = rozpoznawalność nazwiska name recognition
8. recognition of one's efforts = rozpoznanie z czyjś wysiłki recognition of one's efforts
10. recognition of one's role = rozpoznanie z czyjś rola recognition of one's role
11. state recognition = rozpoznanie państwowe state recognition
12. brand recognition = rozpoznawalność marki brand recognition
13. union recognition = rozpoznanie związkowe union recognition
14. government recognition = rozpoznanie rządowe government recognition
15. recognition of one's independence = rozpoznanie z czyjś niezależność recognition of one's independence
16. character recognition = rozpoznawanie znaków character recognition
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.