"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) international, global
Kolokacji: 2
(5) public, personal, individual
Kolokacji: 3
(6) legal, statutory, brand-name
Kolokacji: 3
(7) national, federal, local
Kolokacji: 3
1. national recognition = krajowe rozpoznanie national recognition
2. federal recognition = federalne rozpoznanie federal recognition
3. local recognition = miejscowe uznanie local recognition
(10) mutual, reciprocal
Kolokacji: 2
(13) facial, visual
Kolokacji: 2
(18) automatic, annual
Kolokacji: 2
(19) proper, appropriate
Kolokacji: 2
(21) due, overdue, long-overdue
Kolokacji: 3
(22) implicit, explicit, tacit
Kolokacji: 3
(23) strong, apparent
Kolokacji: 2
(24) social, only
Kolokacji: 2
(25) equal, similar, adequate
Kolokacji: 3
(26) popular, artistic
Kolokacji: 2
(27) gradual, easy, scant
Kolokacji: 3
(28) grudging, conscious
Kolokacji: 2
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.