"national recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowe rozpoznanie
  1. national przymiotnik + recognition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company has won national and international recognition for their unique efforts.

powered by  eTutor logo