"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. gain recognition = zdobyć uznanie gain recognition
3. achieve recognition = osiągnij uznanie achieve recognition
6. seek recognition = zabiegaj o uznanie seek recognition
7. win recognition = rozpoznanie zwycięstwa win recognition
10. get recognition = dostać rozpoznanie get recognition
12. deserve recognition = zasłuż na rozpoznanie deserve recognition
13. obtain recognition = uzyskaj rozpoznanie obtain recognition
15. extend recognition = poszerz rozpoznanie extend recognition
16. award in recognition = nagroda w uznaniu award in recognition
17. include recognition = obejmuj rozpoznanie include recognition
18. demand recognition = rozpoznanie żądania demand recognition
19. provide recognition = zapewnij rozpoznanie provide recognition
20. deny recognition = odmów rozpoznania deny recognition
21. secure recognition = niezagrożone rozpoznanie secure recognition
22. enjoy recognition = ciesz się uznaniem enjoy recognition
23. need recognition = rozpoznanie potrzeby need recognition
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.