"get recognition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get recognition" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. uznanie, bycie rozpoznawalnym [UNCOUNTABLE]
  admiration and respect from people
  They held a party in recognition of his achievements. (Oni urządzili przyjęcie w uznaniu jego osiągnięć.)
  He's earned recognition through years of hard work. (On zyskał uznanie przez lata ciężkiej pracy.)
  She was pleasantly surprised by readers' recognition of her book. (Ona była mile zaskoczona uznaniem czytelników dla jej książki.)
 2. rozpoznanie, poznanie [UNCOUNTABLE]
  The recognition of the key is vital if you want to get a good grade. (Rozpoznanie tonacji jest niezbędne, jeżeli chcesz dostać dobrą ocenę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"get recognition" — Słownik kolokacji angielskich

get recognition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać rozpoznanie
 1. get czasownik + recognition rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The Government released two detainees who were about to get international recognition.

  Podobne kolokacje: