"rozpoznanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpoznanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozpoznanie

rzeczownik
 1. diagnosis **
 2. recognition ***
  • rozpoznanie, poznanie [UNCOUNTABLE]
   The recognition of the key is vital if you want to get a good grade. (Rozpoznanie tonacji jest niezbędne, jeżeli chcesz dostać dobrą ocenę.)
 3. exploration **
 4. reconnaissance
 5. scouting
 6. recon   American English informal
 7. recognizing , recognising British English
 8. diagnosing
 9. reconnoitring British English , reconnoitering American English
czasownik
 1. recognise British English , recognize American English ****
  • rozpoznawać (kogoś, coś) [TRANSITIVE]
   She didn't recognize any of the names. (Ona nie rozpoznała żadnego z nazwisk.)
   Give it a few more years and you won't recognize it. (Daj temu jeszcze kilka lat i nie rozpoznasz tego.)
   I only hoped she would recognise me. (Miałem tylko nadzieję, że ona mnie rozpozna.)
 2. identify ****
  • identyfikować, rozpoznawać [TRANSITIVE]
   We have identified the problem with your printer. (Zidentyfikowaliśmy problem z Twoją drukarką.)
   Someone from the family has to identify the body. (Ktoś z rodziny musi zidentyfikować ciało.)
idiom
 1. keep straight
czasownik
 1. distinguish **
  • odróżnić, rozróżnić, rozpoznać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to categorize, to see the difference
   He was unable to distinguish between good and bad. (On nie był w stanie odróżnić dobra od zła.)
   The problem is to distinguish a true friend among phoney ones. (Problemem jest rozpoznanie prawdziwego przyjaciela wśród fałszywych.)
   He is colour-blind - he can't distinguish red from green. (On jest daltonistą - nie potrafi rozróżnić czerwonego od zielonego.)
   link synonim: differentiate
 2. diagnose **
 3. reconnoitre British English , reconnoiter American English

Powiązane zwroty — "rozpoznanie"

przymiotnik
phrasal verb
czasownik
inne
rzeczownik