"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. recognition leads = rozpoznanie prowadzi recognition leads
3. recognition creates = rozpoznanie wywołuje recognition creates
4. recognition sets = rozpoznanie umieszcza recognition sets
6. recognition follows = rozpoznanie następuje recognition follows
7. recognition occurs = rozpoznanie następuje recognition occurs
8. recognition gives = rozpoznanie sprawia recognition gives
9. recognition makes = rozpoznanie robi recognition makes
10. recognition means = rozpoznanie oznacza recognition means
11. recognition brings = rozpoznanie przynosi recognition brings
12. recognition takes = rozpoznanie wymaga recognition takes
13. recognition grows = uznanie narasta recognition grows
(2) depend, infringe
Kolokacji: 2
(3) serve, include, help, allow
Kolokacji: 4
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.