"formal recognition" — Słownik kolokacji angielskich

formal recognition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne rozpoznanie
  1. formal przymiotnik + recognition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said the American had declined to give formal recognition to the alliance.

powered by  eTutor logo