"great recognition" — Słownik kolokacji angielskich

great recognition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie rozpoznanie
  1. great przymiotnik + recognition rzeczownik
    Silna kolokacja

    To attain greater recognition of men's and women's achievements in business.

powered by  eTutor logo