"Special recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: special recognition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Specjalne rozpoznanie
  1. special przymiotnik + recognition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Also, members receive special recognition and information about scholarships available to them as they continue their education.

powered by  eTutor logo