"special recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalne rozpoznanie
  1. special przymiotnik + recognition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also, members receive special recognition and information about scholarships available to them as they continue their education.

powered by  eTutor logo