"recognition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recognition rzeczownik

rzeczownik + recognition
Kolokacji: 51
name recognition • pattern recognition • speech recognition • recognition of one's contributions • recognition of one's services • ...
recognition + rzeczownik
Kolokacji: 16
Recognition Award • recognition signal • recognition system • recognition program • recognition software • ...
recognition + czasownik
Kolokacji: 19
recognition comes • recognition leads • recognition creates • recognition depends • served by the recognition • ...
czasownik + recognition
Kolokacji: 71
gain recognition • receive recognition • achieve recognition • grant recognition • seek recognition • earn recognition • win recognition • ...
przymiotnik + recognition
Kolokacji: 97
international recognition • official recognition • wide recognition • diplomatic recognition • public recognition • formal recognition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. international recognition = międzynarodowe rozpoznanie international recognition
  • It has had official recognition as a political party by the state government since 1999.
  • But at the time, there was no official recognition of that fact.
  • However, it has never held any official recognition as a capital.
  • These women are starting to receive official recognition as well.
  • The new Pound also has official recognition from the team.
  • At the time of its official recognition, the party claimed it had more than 2000 members.
  • The sooner she made a move to get some kind of official recognition, the better.
  • The Muslim community received official recognition from the government in 1974.
  • At the same time, it received official recognition form the colonial government.
  • It was established in 1997, but did not receive official recognition from the government until May 1, 2000.
3. wide recognition = ogólne uznanie wide recognition
4. public recognition = publiczne rozpoznanie public recognition
8. national recognition = krajowe rozpoznanie national recognition
9. full recognition = pełne rozpoznanie full recognition
10. federal recognition = federalne rozpoznanie federal recognition
12. great recognition = wielkie rozpoznanie great recognition
13. widespread recognition = rozpowszechnione rozpoznanie widespread recognition
15. high recognition = wysokie rozpoznanie high recognition
16. worldwide recognition = ogólnoświatowe rozpoznanie worldwide recognition
17. political recognition = polityczne rozpoznanie political recognition
18. instant recognition = natychmiastowe rozpoznanie instant recognition
19. facial recognition = rozpoznanie zabiegu kosmetycznego facial recognition
20. early recognition = wczesne uznanie early recognition
przyimek + recognition
Kolokacji: 22
beyond recognition • for recognition • of recognition • in recognition • with recognition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.