"high recognition" — Słownik kolokacji angielskich

high recognition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysokie rozpoznanie
  1. high przymiotnik + recognition rzeczownik
    Silna kolokacja

    Fran is one of very few that have ever received this high recognition twice.

powered by  eTutor logo