"political recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczne rozpoznanie
  1. political przymiotnik + recognition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Out of these generations, the third generation is the most debated and lacks both legal and political recognition.

powered by  eTutor logo