"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
1. native Germany = rodzinne Niemcy native Germany
2. native Poland = rodzinna Polska native Poland
3. native Ireland = rodzinna Irlandia native Ireland
4. native province = rodzinna prowincja native province
5. native Italy = rodzinne Włochy native Italy
6. native Spain = rodzinna Hiszpania native Spain
7. native Hungary = rodzinne Węgry native Hungary
8. native Austria = rodzinna Austria native Austria
9. native Denmark = rodzinna Dania native Denmark
10. native Finland = rodzinna Finlandia native Finland
11. native Norway = rodzinna Norwegia native Norway
12. native Switzerland = rodzinna Szwajcaria native Switzerland
13. native Romania = rodzinna Rumunia native Romania
14. native Belgium = rodzinna Belgia native Belgium
15. native Greece = rodzinna Grecja native Greece
16. native Netherlands = rodzinna Holandia native Netherlands
17. native Portuguese = rodzinny Portugalczyk native Portuguese
18. native Dublin = rodzinny Dublin native Dublin
19. native Sicily = rodzinna Sycylia native Sicily
20. native German = rodzinny Niemiec native German
21. native Vienna = rodzinny Wiedeń native Vienna
22. native Croatia = rodzinna Chorwacja native Croatia
23. native Portugal = rodzinna Portugalia native Portugal
24. native Bavaria = rodzinna Bawaria native Bavaria
25. native Catalonia = rodzinna Katalonia native Catalonia
26. native Italian = rodzinny Włoch native Italian
27. native Estonia = rodzinna Estonia native Estonia
28. native Budapest = rodzinny Budapeszt native Budapest
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.