"native Romania" — Słownik kolokacji angielskich

native Romania kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Rumunia
  1. native przymiotnik + Romania rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not including his competition performances, he has taken part in more than 200 public concerts, television and radio shows in and outside of his native Romania.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo