"native Portugal" — Słownik kolokacji angielskich

native Portugal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Portugalia
  1. native przymiotnik + Portugal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is well known as a portrait artist in his native Portugal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo