"native Budapest" — Słownik kolokacji angielskich

native Budapest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Budapeszt
  1. native przymiotnik + Budapest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dr. Lax received his medical training in his native Budapest, where he served as chief of medicine of Jewish Hospital.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo