ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) to, from, in, of, with, ...
Kolokacji: 7
1. native to = rodzinny aby native to
2. native from = rodzinny z native from
3. native in = rodzinny w native in
4. native of = rodzinny z native of
5. native with = rodzinny z native with
6. native including = rodzinny w tym native including
7. native throughout = tubylec przez cały czas native throughout

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.