"native Alaskan" — Słownik kolokacji angielskich

native Alaskan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Alaskanin
  1. native przymiotnik + Alaskan rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If oil or natural gas were found, the native Alaskans stand to make millions of dollars.

    Podobne kolokacje: