BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
1. Native American = Indianin, natywny Amerykanin (rdzenny mieszkaniec Ameryki) Native American
3. native New Yorker = rodzinny nowojorczyk native New Yorker
4. native Australia = rodzinna Australia native Australia
5. native resident = rodzinny mieszkaniec native resident
6. native Texan = rodzinny Teksańczyk native Texan
7. native Alaskan = rodzinny Alaskanin native Alaskan
8. native villager = rodzinny mieszkaniec wsi native villager
9. native Californian = rodzinny Kalifornijczyk native Californian
10. native Southerner = rodzinny Południowiec native Southerner
11. native Iowan = rodzinny Iowan native Iowan
12. native Oklahoman = rodzinny Oklahoman native Oklahoman
13. native Australian = rodzinny Australijczyk native Australian
14. native Floridian = rodzinny Floridian native Floridian
15. native Kansan = rodzinny Kansan native Kansan
16. native Minnesotan = rodzinny Minnesotan native Minnesotan
17. native Virginian = rodzinny mieszkaniec Wirginii native Virginian
18. native Aborigine = rodzinny Aborygen native Aborigine
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.