"native Belgium" — Słownik kolokacji angielskich

native Belgium kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Belgia
  1. native przymiotnik + Belgium rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of 2006, she has achieved a relatively high level of fame in her native Belgium and the Netherlands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo