"native Spain" — Słownik kolokacji angielskich

native Spain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Hiszpania
  1. native przymiotnik + Spain rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Few ever saw their native Spain again; most succumbed to the hardships of their calling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo