"native Estonia" — Słownik kolokacji angielskich

native Estonia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Estonia
  1. native przymiotnik + Estonia rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Widely admired in her native Estonia and elsewhere, Memories Denied could bring that country's history alive for many others too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo