MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"native Poland" — Słownik kolokacji angielskich

native Poland kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Polska
  1. native przymiotnik + Poland rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The power was dried pudding, sent to the student from her native Poland.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo