"native Vienna" — Słownik kolokacji angielskich

native Vienna kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Wiedeń
  1. native przymiotnik + Vienna rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Peter Alexander died on 12 February 2011, aged 84, in his native Vienna.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo