"native Netherlands" — Słownik kolokacji angielskich

native Netherlands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Holandia
  1. native przymiotnik + Netherlands rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He received even tougher treatment in his native Netherlands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo