"native Sicily" — Słownik kolokacji angielskich

native Sicily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Sycylia
  1. native przymiotnik + Sicily rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Scarpinato was a prolific painter of genre scenes and vedute of his native Sicily.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo