ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"native Germany" — Słownik kolokacji angielskich

native Germany kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinne Niemcy
  1. native przymiotnik + Germany rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was also a reminder to many people of their native Germany.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo